Select Page
Verdienmodellen waar je optimistisch van wordt

Verdienmodellen waar je optimistisch van wordt

Verdienmodellen zijn er in verschillende soorten, maar welke past het beste bij jouw bedrijf? In dit blog deel ik mijn ervaring als B2B account- en verkoopmanager en schrijf ik over het bepalen van het juist verdienmodel waar je optimistisch van wordt. Met dit blog wil ik je helpen om het juiste verdienmodel te bepalen voor je bedrijf, wat de mogelijkheden zijn en kijk ik ook naar de huidige corona-periode waarin verdienmodellen onderdruk staan.

Lees dit blog als het verdienmodel van jouw bedrijf onderdruk staat, onduidelijk is voor je verkoopteam of je afnemers en als je wilt weten wat de meest aantrekkelijke verdienmodellen zijn.

Help mijn verdienmodel staat onderdruk!

De coronacrisis maakt het pijnlijk zichtbaar welke bedrijven het moeilijk hebben en wie ‘gewoon’ doorgaan alsof er niks aan de hand is. Het toont welke bedrijven flexibel zijn, voldoende cash hebben of voorbereid zijn op een mogelijke crisis. Het gekozen verdienmodel dient jou als ondernemer te helpen in deze tijd en de toekomst. In deze tijd is het belangrijk om je verdienmodel nog eens goed te beoordelen en na te denken hoe jij crisissituaties zo goed mogelijk kunt overleven als zelfstandig ondernemer.

Zorg voor een duidelijk verdienmodel
Een ander mogelijk probleem is hoe het verdienmodel tot stand komt. Als het gekozen verdienmodel de verkeerde invulling krijgt dan is het mogelijk dat potentiële kopers afhaken. Dit komt voor als er sprake is van een mismatch, misleiding of als de marketingcommunicatie onvoldoende informatie geeft.

Voorkom een onduidelijk verdienmodel. Communiceer helder wat er wordt aangeboden en voor welke prijs.

Weet wat je verkoopt!
Het gekozen verdienmodel maakt duidelijk wat je verkoopt , aan wie en biedt de beste oplossing om je producten of diensten zo goed mogelijk te verkopen.

Verder is het belangrijk om te weten of je verkoop te maken heeft met een:

  • Terugkerende vraag.
  • Hoog aankoop- of investeringsbedrag.
  • Product wat ook onderhoud nodig heeft.
  • Oplossing waarvan het aanbod onbeperkt of schaalbaar is.

Aan de slag met het verdienmodel


Heb je de bovenstaande zaken inzichtelijk dan is het tijd om het verdienmodel inhoudelijk uit te werken. Zorg voor een helder transparant verdienmodel en onderzoek hoe je extra omzet kunt generen. Hiermee geef ik een aantal tips voor de meest voorkomende B2B verdienmodellen om deze ‘extra’ laten renderen.

Beoordeel of je product of dienst een onderdeel is van een groter geheel. 

Ben je afhankelijk van het verdienmodel als handelsmodel waarin de afzet bepalend is voor de omzet? Onderzoek wat je aanbiedt een onderdeel is van een groter geheel. Stel je verkoopt unieke kunstwerken of maatwerkvloeren aan bedrijven dan is het handig om met een interieurarchitect samen te werken. Op deze manier krijgt jouw verdienmodel meer mogelijkheden om te renderen en maak je het meer schaalbaar.

Werk samen met dienstverleners of productaanbieders
Verkoop je abonnementen en wil je meer omzet genereren onderzoek dan hoe je extra verkopen kunt realiseren door additionele verkopen. In deze situatie denk ik bijvoorbeeld aan softwarebedrijven die licenties verkopen en via of met dienstverleners trainingen of workshops aanbieden om de software zo goed mogelijk in te zetten.

Andersom kan dit verdienmodel ook werken. Ben je bijvoorbeeld afhankelijk van het aantal uren wat je mag factureren dan kan het interessant zijn om als wederverkoper/ reseller abonnementen te verkopen. Hiermee kun je jouw verdienmodel stabieler maken en minder afhankelijk van het aantal gewerkte uren.

Verkoop door lease contracten
Verkoop je producten met een hoog investeringsbedrag dan kan het een optie zijn om leasecontracten te verkopen. Denk bijvoorbeeld aan het leasen van machines. Handig voor klanten die kiezen voor gemak, geen afschrijvingen willen bijhouden en kiezen om voor een vast bedrag per maand een product te gebruiken.

Wil je na het lezen van dit blog meer weten over de verschillende soorten verdienmodellen lees dan dit blog. De schrijver geeft een helder overzicht van verschillende verdienmodellen.

Vind je het lastig om goed te beoordelen welk verdienmodel het beste past bij jouw bedrijf, laat het dan gerust weten. Als account- en verkoopmanager kan ik je verdienmodel onafhankelijk beoordelen. Op mijn website zie je trouwens welke B2B klanten ik heb geholpen.

Acquisitietips voor een positief rendement

Acquisitietips voor een positief rendement

 

Ruim een halfjaar werk ik voor de BNA. Ik ondersteun de branchevereniging met ledenwerving oftewel acquisitie. In dit blog deel ik mijn ervaring en geef ik acquisitietips.

Acquisitie tijdens corona
Ondanks de situatie rond Corona is het voor de BNA geen reden om te bezuinigen op ledenwerving. Hiermee geeft de branchevereniging een duidelijk signaal dat investeren in deze tijd  belangrijk is.

Tijdens de gesprekken met de directeuren en eigenaren van de architectenbureaus merk ik geen bezwaren. Verder valt het mij op dat er genoeg architectenbureaus zijn die het prettig vinden dat er wordt gebeld. En dat er aandacht is voor hun verhaal vanuit de branchevereniging.

Door te luisteren en in te haken op situaties creëer ik redenen om lid te worden. Hieronder leg ik uit hoe een gesprek tot stand komt en hoe het gesprek gaat. Waar ik communiceer  over een lidmaatschap, potentieel bureau of de branchevereniging kan het ook gaan over een order, potentiële klant, bedrijf of een onderneming.

Acquisitietips voor een positief rendement!

 

1. Bepaal of er al aandacht is voor het merk
Vanuit de branchevereniging wordt ledenwerving vanuit verschillende situaties benaderd, namelijk:

1. Aanmelding nieuwsbrief;
2. deelname aan een event;
3. voormalig lidmaatschap;
4. opvragen van informatie;
5. als prospect.

In deze fase van acquisitie is er bij de eerste vier punten al aandacht voor de BNA en mogelijk zelfs interesse om lid te worden. Bij punt nummer 5 is er totaal geen zicht of er aandacht of interesse is. In deze situatie bereid ik de communicatie voor om tijdens het eerste contactmoment aandacht en interesse te creëren bij een potentieel bureau.

Het contactmoment is telefonisch of per mail, dit wordt bepaald door de grote van de organisatie. Bij een kleinere organisatie is het vaak eenvoudiger om sneller met de juiste persoon in contact te komen. 

2. Creëer interesse door in te haken op situaties waar jij een oplossing voor hebt.
In het tweede acquisitie contactmoment weet ik al dat er aandacht is voor de BNA. Er is nog geen zicht in de mate van interesse. Dit gesprek is belangrijk om te inventariseren welke thema’s, onderwerpen of issues actueel zijn. Deze informatie gebruik ik om vanuit de BNA aan te sluiten om vervolgens interesse te creëren bij het architectenbureau.

3. Communiceer de juiste informatie om interesse vast te houden.
Tijdens dit acquisitiemoment is er ruimte om informatie te delen en mogelijk ook een offerte. Bepaal goed of er ruimte is om een offerte te versturen of dat er eerst informatie verstuurd wordt. Een verkeerde inschatting kan de oorzaak zijn dat je de interesse verliest of drammerig overkomt. Zorg dat je de interesse vast blijft houden. 

4. Vragen beantwoorden en bezwaren weerleggen
Wordt het acquisitiemoment bij stap 3 gerealiseerd dan ontstaan de volgende situaties; de behoefte om lid te worden, vragen of bezwaren die gaan over het lidmaatschap. Als de informatie in de behoefte voorziet dan wordt de acquisitie succesvol afgerond. Als er nog vragen zijn dan dienen deze beantwoord te worden. Zijn er bezwaren dan is het nodig om deze te weerleggen.

Reageren op vragen
Om vragen goed/ juist te beantwoorden is belangrijk dat je op de hoogte bent van wat je aanbiedt. Voorkom onvolledige informatie of kennis. Heb je twijfels over het antwoord zoek het dan uit en communiceer dat je er op een later moment op terug komt. Zo laat je ook zien dat je de vraag serieus neemt.

Bezwaren weerleggen
Het weerleggen van bezwaren tijdens het laatste acquisitiemoment kan een uitdaging zijn. Hoe weerleg je een bezwaar, is deze gebaseerd op gevoel, ervaring of feitelijke informatie? Wat ik altijd doe is bezwaren erkennen. Door bezwaren te erkennen toon ik begrip en ontvang ik informatie. De informatie gebruik ik dan net als bij acquisitiemoment stap 3. Verder helpt het om de aandacht vast te houden en vanuit deze situatie het gesprek te voeren.

Als het lukt om bezwaren te weerleggen, dan wordt het gevoel positief beïnvloed of de scherpe randjes van ervaringen afgezwakt. Zo ontstaat de mogelijkheid om de interesse daadwerkelijk om te zetten naar een actiemoment, waardoor de acquisitie succesvol afgerond.

Tot slot
Ben je bezig met B2B acquisitie of ga je hiermee starten dan is het belangrijk om geduld te hebben. Doorloop de fases stap voor stap, vooral met prospects. Prospects zijn potentiële klanten waar nog geen contact mee is geweest. Het opbouwen van een relatie is belangrijk. Je hebt mazzel als je precies op het juiste moment een contactmoment hebt met een prospect die aangeeft al interesse te hebben. Bedenk dan wel dat het noodzakelijk is om de acquisitiemoment 3 en 4 goed te doorlopen. Veel succes en laat gerust weten wat je ervaringen zijn met B2B acquisitie.

In 5 stappen je marketingrapport ontwerpen

In 5 stappen je marketingrapport ontwerpen

Met dagelijkse regelmaat ondersteun ik ook klanten van iMonitoring om de online en social media inspanningen inzichtelijk te maken. Het maken van rapporten is voor creatieve marketeers vaak een ondergeschoven activiteit. Dat is best jammer, want hoe tof is het om de creatieve uitingen meetbaar te maken voor online zichtbaarheid, interactie en websitetraffic? Verder is het toch ook prettig om management professioneel te informeren met een rapport over de behaalde resultaten?

In dit blog laat ik zien hoe ik of jij met iMonitoring rapporten kunt instellen om de online en social media inspanningen meetbaar te maken.

O ja zijn de afbeeldingen te klein, klik er dan op om ze te vergroten. 

Stap 1 – Koppel Google analytics en social media
Na het koppelen van je Google analytics en je social media accounts met iMonitoring worden de gegevens verzameld voor het aantal websitebezoekers, aantal verzonden berichten en het totaal aantal fans/ volgers op social media.De totalen tonen hoe de resultaten zijn in een bepaalde periode en vergelijkt de toe- of afname ten opzichte van de vorige periode.

Stap 2 – Maak fans/ volgers inzichtelijk per social media platform
Om het totaal aantal fans/ volgers inzichtelijk te maken kies je voor ieder social media platform een widget. Een widget is een element/ onderdeel wat je gebruikt om het rapport te vullen. Door widgets toe te voegen kun je per social media platform zien hoeveel fans/ volgers of likes een account heeft.  Zo heb ik voor social media vier widgets toegevoegd. 

In plaats van naar ieder social media account te gaan kun je het op deze manier makkelijk bij elkaar zetten en wordt het automatisch voor je bijgehouden. Je hoeft het maar één keer in te richten.

Stap 3 – Resultaten van verzonden berichten inzichtelijk maken
Naast het inzichtelijk maken van het aantal fans, volgers en likes wil je ook weten wat de resultaten zijn van de updates die zijn verzonden. Om dit te doen kies je widgets voor hoeveel:

– Mensen de berichten mogelijk hebben gezien.
– Likes/ interacties de verzonden berichten hebben gekregen.
– Updates aan de favorieten zijn toegevoegd.
– Verzonden berichten er door anderen zijn gedeeld.

De laatste drie punten kun je verder uitdiepen, de vraag is alleen hoe relevant dit is voor het management.

Stap 4 – websitetraffic meten
Hoe goed social media werkt voor websitetraffic kom je te weten als je het in kaart brengt. Kies daarom voor social media bronnen die traffic realiseren naar de website en scheid dit van online media. Online media zijn websites, zoekmachines en direct verkeer naar de website. Misschien kom je er wel achter dat social media maar verantwoordelijk is voor een kleine groep van de websitebezoekers en blijkt Google veel belangrijker.

Verder kun je zien welke browser de websitebezoeker gebruikt, handig om te weten en om er voor te zorgen dat je website snel blijft functioneren.

Stap 5 – rapporteren
Als je het rapport hebt gemaakt, wat resultaten helder maakt, dan kun je deze met iMonitoring makkelijk versturen of zelfs automatiseren. Zoals geschreven kun je het rapport in één keer opmaken en bewaren om het vervolgens periodiek te versturen. Als je wilt kun je het rapport ook in eigen huisstijl opmaken, zie onderstaand voorbeeld. 

Vanuit iMonitoring kun je het rapport handmatig exporteren naar een PDF bestand of direct als PDF bestand e-mailen. Wil je het automatiseren dan vink je de optie om het rapport periodiek te e-mailen. Zo kun je voor ieder rapport bepalen wie wat ontvangt en wanneer. 

Tot slot 
Het meten van de online en social media zichtbaarheid is één van de mogelijkheden wat iMonitoring biedt. Wil je social media management ook vanuit één omgeving uitvoeren dan biedt iMonitoring daar ook een oplossing voor. Veel succes! 

Digitaliseren in een stroomversnelling door corona

Digitaliseren in een stroomversnelling door corona

 

 

Zie jij de coronaperiode als een kans om digitalisering in je bedrijf te optimaliseren door medewerkers hierin te enthousiasmeren en het digitale klantcontact te professionaliseren, zonder dat dit ten koste gaat van beleving? Mogelijk ontstaat er een nieuw verdienmodel door digitalisering, omdat de afdelingen marketing en sales nieuwe of meer inzichten krijgen.

Belangrijk is dat digitalisering breed wordt gedragen in de organisatie en weet je ook welke hosting- of cloudleverancier er voor zorgt dat je systemen blijven draaien?

Corona veroorzaakt dat het accepteren van digitalisering noodzakelijk is. Het nieuwe normaal is begonnen; we gaan meer thuiswerken, op afstand vergaderen en digitalisering inzetten voor online events. Ondanks het capaciteitsprobleem van te weinig mensen met digitale kennis en expertise is het ook tijd om te investeren.

In publicaties over digitalisering wordt 1 op 4 van deze publicaties gelinkt aan corona. Deze cijfers zijn gebaseerd op de hoeveelheid (2.254) publicaties die tussen 25 mei en 30 augustus 2020 zijn verschenen op nieuwssites en weblogs.

In deze update word je geïnformeerd over organisaties die digitalisering in een stroomversnelling hebben opgepakt of als een verkoopkans zien. Ik deel 7 inzichten die je gaan helpen met de digitalisering van je organisatie.

7 inzichten die je als ondernemer gaan helpen in digitalisering

1. De slimste jongens uit de klas

KPN en Microsoft gaan samenwerken om bedrijven te ondersteunen met hun digitale transformatie. Door hun schaalbare oplossingen voor digitale verbinding hebben zij een sterke positie om de markt te benaderen. Voor een snelle adoptie/acceptie van de producten worden ook diensten aangeboden. Door de diensten samen met de producten te verkopen ontstaat er klantbinding en neemt de kans af dat klanten na verloop van tijd weggaan.

Slim samenwerken
Net als KPN en Microsoft kun je ook slimme samenwerkingen aangaan op het gebied van digitalisering. Kijk eens in je eigen netwerk en bekijk wie jouw diensten of producten aanvult en hoe je dit kunt digitaliseren.

2. Digitale diensten om communicatie te ondersteunen

In de publicatie uit het AD wordt de BMW-baas geïnterviewd. In de eerste paar alinea’s van het artikel gaat het over de digitalisering van BMW. Er is aandacht voor medewerkers, dealers en de klanten van BMW.

Zo hebben ze bij BMW:

– In een korte tijd de private-lease contracten volledig gedigitaliseerd, wat een slimme oplossing is om de verkoop door te laten gaan.

– De verbonden apps van BMW en Mini verbeterd om informatie over de auto naar de klant te versturen als het gaat over laadinformatie of als het tijd is voor een servicebeurt.

– Geïnnoveerd in E-zones; een gebied waarin plugin Hybrides automatisch elektrisch gaan rijden en waarin data wordt verzameld over het rijgedrag in deze gebieden.  

Tijd effectief benutten
BMW laat hiermee zien dat de coronaperiode een goed moment is om te investeren in digitalisering. Zij laten zien hoe je tijd effectief benut en slim zijn voorbereid op het nieuwe normaal. 

Bedenk wat je kunt digitaliseren en laat zien hoe je deze periode gebruikt om vooruit te kijken. Denken in oplossingen die ondersteunt worden door digitalisering zijn zeker toekomstbestendig. 

3. Voetbal en het nieuwe normaal

Op Emerce is er aandacht voor de samenwerking tussen SAS en #11 van de KNVB. In de publicatie wordt gerefereerd naar de live talkshow over: “Hoe ziet onze wereld er post-corona uit?”. In deze talkshow gaat het over de samenwerking tussen SAS en #11 en worden vraagstukken als: 

– Hoe ziet de voetbalwereld er post-corona uit?
– Hoe zit het met de digitalisering van het voetbal?
– Hoe kun je een kleine groep mensen makkelijk verplaatsen in een stadion?

Oplossingen voor offline events
Tijdens de live talkshow bij het innovatiecentrum van de KNVB worden oplossingen besproken om bijvoorbeeld de beleving nog beter te digitaliseren voor de thuiskijker. De voetbalwedstrijd als online event is zeker een optie en biedt ook verdienmodellen.

Wil je de talkshow zien ga dan naar de website van Sas.com.

4. Drie aanbevelingen om stappen te maken in de digitale transformatie van een organisatie

In de publicatie uit Executive people is er aandacht voor digitale transformatie in het post-corona tijdperk voor organisaties. Zij delen drie aanbevelingen die ik hieronder heb samengevat.

1. Geef marketing- en salesteams van een organisatie belangrijke inzichten wat helpt om betere klantenservice te bieden. Zo kun je kun je bijvoorbeeld een omnichannel-benadering van klantinteracties realiseren, de data-punten verbinden en alle informatie over een klant op één plek samenbrengen.

2. Maak de juiste beslissingen door data-analyse. Zorg dat data binnen een organisatie wordt gedemocratiseerd en niet alleen inzichtelijk is voor senior management, de data scientist en andere IT-professionals.

Zo heeft de wereldwijde online marktplaats Etsy software ingezet om inzicht te krijgen in de klantvraag. Hierdoor hebben zij verkopers geholpen om het verschil in vraag en capaciteit op te lossen door proactief klanten te informeren.

3. Neem werknemers mee in de digitale veranderingen. Vraag, luister en betrek medewerkers in de veranderingen. Zo kun je in een-op-een contact vragen hoe digitalisering de verandering van werkzaamheden heeft beïnvloed. En kom je te weten wat er beter of slechter is geworden.

5. Digitale introductie dag voor studenten of een alternatief voor sollicitaties! 

In het AD wordt er aandacht besteed hoe Damen Shipyards in Gorinchem op een slimme manier de introductiedag voor 60 studenten faciliteert, namelijk door een online-escaperoom. De online-escaperoom is gebouwd voor de introductiedag van zestig studenten van de opleiding Maritieme Techniek. Een leuke interactieve toepassing voor de start van een studie.

Digitalisering en werving & selectie van  nieuwe medewerkers
Zo iets vergelijkbaars is natuurlijk ook mogelijk voor het aantrekken van nieuwe medewerkers. De sollicitanten die als eerst de online-escape room verlaat wordt uitgenodigd voor een gesprek.  

6. Optimaliseer het digitaliseringproces en maak het effectiever of waardevoller

In een interview op Emerce met de managing partner van Mindcampus wordt duidelijk hoe digitalisering standaard werkzaamheden heeft geautomatiseerd. Om problemen te voorkomen kregen medewerkers een snelle cursus om digitaal vaardig te zijn. Deze volgorde heeft er voor gezorgd dat medewerkers meer tijd hebben voor een-op-een klantcontact.

Tot slot hebben zij geïnvesteerd in een marketing cloud platform, wat het mogelijk maakt om geautomatiseerd gepersonaliseerde content te communiceren naar nieuwe klanten.

De juiste digitale oplossingen voor je organisatie
Bij MindCampus hebben ze gekozen voor een oplossing wat goed past bij de organisatie en waarmee het mogelijk is om te snel te reageren. Onderzoek wat bij je organisatie past door methode en manier van werken te ervaren. Door kleine stappen te zetten kom je als organisatie erachter wat het werk effectiever of waardevoller maakt. 

7. Kies de juiste hosting- of cloudleverancier

Computable expert Robert van der Meulen schrijft een artikel over het versnelde digitaliseringsproces. In zijn artikel refereert hij naar een rapport van Arthur D. Little over de impact van corona op de internetsector. Belangrijk in dit artikel zijn de hosting- en cloudleveranciers. Zij moeten als nooit te voren de infrastructuur op orde hebben.

Wat betekent het digitaliseringsproces voor je organisatie?
Het digitaliseringsproces betekent ook dat je mensen aan boord moet hebben die begrijpen hoe hosting en clouddiensten werken. Afhankelijk van de type organisatie kan het goed zijn om deze experts in dienst te hebben.

Een andere oplossing is om een leverancier te vinden die je hierin gaat ondersteunen. Omdat dataserverparken vaak moeilijk toegankelijk zijn is het belangrijk dat mensen ook weten hoe ze op afstand een probleem weten op te lossen of beter nog weten te voorkomen. Bekijk daarom goed welke hosting- of cloudleverancier het beste bij je past.

Instagram hashtags die relevant zijn en zorgen voor meer zichtbaarheid

Instagram hashtags die relevant zijn en zorgen voor meer zichtbaarheid

 

 

Heb je een Instagram account om aan de zichtbaarheid van je bedrijf of merk te werken en valt het resultaat tegen? Lees dan dit blog met hoe je het resultaat eenvoudig kunt verbeteren met hashtags.

In een blog van bijna twee jaar geleden, wel of geen Instagramdeelde ik inzicht voor wie het nut heeft om met dit platform aan de slag te gaan. In de tussentijd is Instagram qua populariteit gigantisch gegroeid. Begin dit jaar werd duidelijk dat Instagram met 710duizend gebruikers is gestegen naar 3,4 miljoen gebruikers. Voor merken dus wel een goede reden om zichtbaar te zijn op Instagram.

Hashtags
Wil je gevonden of gezien worden op Instagram dan is het gebruik van hashtags aan te raden. Hashtags zijn woorden of omschrijvingen. Ze worden gebruikt om gevonden te worden. Stel je zoekt op #vakantie dan worden openbare foto’s en video’s getoond. Vaak worden er meerdere hashtags op Instagram gebruikt. Het is belangrijk om de juiste hashtags te vinden en ze toe te passen bij je Instagram updates.

Hoe kom je erachter welke hashtag regelmatig wordt gebruikt en welke andere hashtags zijn ook relevant?

Onderzoek je hashtags
Heb je een hashtag in gedachten? Gebruik deze op Instagram om handmatig onderzoek te doen naar de populariteit van de hashtags.Dit werkt heel eenvoudig, zie de afbeelding hieronder.

Omdat de populariteit van hashtags op Instagram regelmatig veranderd is het handig om het onderzoek ook regelmatig uit te voeren. Heb je daar geen tijd voor dan kun je het ook automatiseren.

Hashtag onderzoek automatiseren
Voor wie weinig tijd heeft en het toepassen van de juiste hashtags belangrijk vindt is het slim om dit te automatiseren.

Om het hashtag onderzoek te automatiseren zijn er verschillende oplossingen, al vind ik vaak dat die oplossingen op ad-hoc basis worden toegepast. En als je regelmatig bezig bent om content te creëren voor op je Instagram account dan wil je eigenlijk een oplossing die het antwoord voor je klaar heeft liggen. Zo gebruik ik iMonitoring.

Met iMonitoring verbind ik éénmalig mijn Instagram business account en gebruik ik een zoekopdracht. De zoekopdracht zorgt dat hashtags op Instagram continu worden gemonitord. In een mum van tijd zie ik ook welke hashtags nog meer relevant zijn en die gebruik ik om de zichtbaarheid of interactie te vergroten op Instagram.

Door continu hashtags te monitoren op Instagram zorg ik voor een actueel beeld en kost het mij minder tijd om elke keer een handmatig onderzoek op te starten. 

Leuke bijkomstigheden
Andere leuke bijkomstigheden en waar ik klanten mee ondersteun is een wat uitgebreider hashtag onderzoek. Zo is het mogelijk om te onderzoeken welke hashtags concurrenten gebruiken. Bied ik de mogelijkheid om  inzage te geven welke afbeeldingen er gedeeld worden om sfeer en emotie te bepalen en is het mogelijk om met de juiste hashtags nieuwe volgers/ fans te vinden.

Vind je dit ook interessant of wil je nog wat tips over het gebruik van Instagram lees dan mijn blog; ‘Wel of geen Instagram’. In het blog staan handige tips. Succes!

Coronacrisis; overleven, zekerheid en veiligheid

Coronacrisis; overleven, zekerheid en veiligheid

 

 

Op vrijdag de 13e werd ik gebeld door mijn MS verpleegkundige over de te lage waarden van mij witte bloedcellen (lymfocyten) en het verzoek om even te stoppen, want ik ben hierdoor kwetsbaarder tegen het coronavirus. Toen ik op maandag (16/3) werd gebeld door de neuroloog met het verzoek om te stoppen met de huidige medicatie ben ik ook gestopt. Door te stoppen met mijn medicatie is het de bedoeling dat de waarde van mijn lymfocyten gaan toenemen en dit is ten gunste van mijn afweersysteem.

Net als anderen moet ik voorzichtig zijn en zoveel mogelijk mijn gezondheid in veiligheid brengen.

Veiligheid daar gaat dit blog over en staat in de tweede trede op de piramide van Maslow. De piramide van Maslow geeft de behoeften weer die mensen hebben.

Even een korte introductie
De piramide van Maslow geeft de behoefte aan in een hiërarchische volgorde, zie onderstaande afbeelding. Het start met basisbehoefte oftewel de fysiologische behoefte die de mens nodig heeft om te leven. Als deze zijn gewaarborgd stappen we over naar de behoefte van zekerheid. Deze staan voor een veilige en zekere situatie, zoals een dak boven je hoofd (woning), een goede gezondheid en werk. Dan is er de behoefte aan sociale contacten, gevolgd door erkenning en zelfontplooiing.

 

Terug naar zekerheid & veiligheid
Het Coronavirus houdt internationaal de gemoederen bezig, de één schreeuwt en gaat als een kleine kleuter rebels gedrag vertonen, de ander heeft zoveel angst en besluit om voor een heel jaar toiletpapier in te slaan en weer een ander denkt laat ik maar eens wat roepen oftewel olie op het vuur gooien. Gelukkig zijn er ook nog mensen (zoals ik, grapje 😊) die gezond verstand gebruiken.

Deze tijden
Zoals voor vele anderen is de situatie raar en leven we in vreemde tijden, waarin alles naar
back-to-basic gaat. Wat hebben we nu echt nodig? In ieder geval lucht om te blijven ademen. Helaas heeft het coronavirus een negatief effect op ouderen en zieken, zij zijn het meest kwetsbaar blijkt uit onderzoek wat gepubliceerd is op de NOS. Als ik het onderzoek mag geloven dan hoor ik ook in een risico groep, blijf ik thuis, vermijd ik sociale contacten en neem ik het advies van de neuroloog van harte.

Zekerheid
Het mag duidelijk zijn; ik neem geen risico en kies voor zekerheid. Gelukkig is er ook echt veiligheid, ik heb een dak boven mijn hoofd, een partner die de boodschappen doet en in ons gezin staat geborgenheid en bescherming centraal om corona buiten de deur te houden.

Ik moet dan ook denken aan kinderen en mensen waar zekerheid, geborgenheid, stabiliteit en bescherming veel minder vanzelfsprekend is. Dat blijkt ook maar uit deze oproep van Rob Jetten op Twitter.

 


Perspectief
Door de coronacrisis wordt alles weer in perspectief gezet. Na basisbehoeften en fysiologische behoeften is er aandacht voor sociaal contact. Ondanks het feit dat mensen meer fysieke afstand van elkaar moeten nemen is er op andere manieren zeker wel contact, kijken we naar elkaar om en is er hulp voor wie het nodig heeft.

Zorg goed voor elkaar, heb meer geduld met de kinderen en bedenk maar eens wat echt belangrijk is. x